Titta på bilder

1 vi väntar på huset 2 huset lastas av 3 Thomas på stege 4 lennart, susanne o Janne 5 nöjda flyttare Hagadösen HR o Leo Hagadösen Bertrandsson Fikapaus Hagadösen m Leo JC o Gullvi C