Sällskapets målsättning är att samla in och/eller kopiera så mycket material som möjligt om Nösund. Det kan vara många olika sorter material, till exempel fotografier, dokument, kartor, ljudband, tidningsklipp, båt-, buss-, bank- och telefon-handlingar.

Det kan också vara minnen av annat slag såsom föremål som kan vara av allmänt intresse.

Vi genomför också intervjuer med människor som bott länge på Nösund. Dessa intervjuer ska göras tillgängliga för intresserade både genom att trycka upp dem och att publicera dem här på hemsidan. 

Våra publicerade skrifter finns under rubriken 'Bibliotek' ovan.