Varmbadhuset

Under slutet av 1800-talet utvecklades Nösund till en badort av betydelse bland annat genom reguljär ångbåtstrafik (2 gånger i veckan) till och från Göteborg.  År 1903 skriver Göteborgs Handels- och sjöfartstidning:

”Den lilla täcka handelsplatsen Nösund rustar sig för mottagande af sommargäster genom att uppföra varmbadhus samt kallbadhus med bassäng. Nösund är en synnerligen angenäm vistelseort under sommaren för dem, som behöfva hvila och lugn och som icke känna sig tillfredsställda ensamt med det vilda hafvet och de nakna klipporna utan äfven önska se grönska och lummiga träd omkring sig. Platsen har därför alltid haft ett antal stamgäster, ehuru badförhållandena varit otillfredsställande. Detta afhjälpes emellertid nu. ”

År 1903 bildades Nösunds badhusbolag för att finansiera ett varmbadhus och två kallbadhus. Varmbadhuset blev en mycket populär inrättning under somrarna, både av tillresta sommargäster men också av ortens befolkning.  Tångbad ansågs vid den tiden mycket hälsosamt och tången hämtades från Tångesund och utifrån Mollösund.  Ett av de träkar som användes för tångbaden finns fortfarande kvar och står numera på varmbadhusets terrass.  Baderskor var kvinnor från trakten som anställdes under sommaren, vilket säkert var ett gott tillskott till familjens försörjning.

En vindsnurra pumpade upp badvattnet ur havet till en stor varmvattenberedare som fanns på vinden.  Vattnet vämdes upp från pannrummet där man eldade med koks från den närbelägna koksboden.

Underhållet av huset blev med åren eftersatt och 1947 skrev provinsialläkaren efter en inspektionsrunda för att kontrollera de hygienska förhållandena: ” Varmbadhuset i Nösund är ett fallfärdigt museiföremål med tygsoffor och träkar” och ”badinrättningen bör skyndsamt nedläggas”.

Men istället för nedläggning fortsatte verksamheten till mitten 1950-talet då fasaden kläddes med eternitplattor. När tångbaden upphörde stod huset tomt under ett antal år.  Någon gång under 60-talet fick huset fick en tillbyggnad mot väster, en bastu och taket lades om 1990.

Under 2012 och 2013 har varmbadhuset renoverats grundligt, en ny större bastu har byggts och omklädningsrum med dusch samt toalett finns nu.  Ett samlingsrum/möteslokal finns nu också med pentrydel och stor braskamin. På utsidan byggdes 2012 en stor altan mot sjön, liknande den som kan ses på bilder från tidigt 1900-tal.

Koksboden
Innan man kommer fram till Varmbadhuset, ligger en bod på vänster sida om gångvägen. Byggnaden är idag helt nybyggd och innehåller toalett och förråd. Den har målats i en ockragul färg som ska påminna om den gamla koksboden som fanns här tidigare.

I den gamla koksboden förvarades den koks som skulle användas till att elda pannan med i varmbadhuset, för att fåbehagligt varmt vatten till de stora karen.  Det fanns varje sommar personal som hade som uppgift att i god tid före klockan nio ha eldat i pannan så att allt var färdigt då baderskorna kom.

På senare år användes boden till bland annat sjöbod men på slutet stod den övergiven och revs 2011. Nu finns en bod i liknande utförande och färg som den gamla. I den finns en toalett och ett förråd.

Uppgifterna och vissa texter är tagna från boken” Alla dessa hus på Nösund” av Sten Hallberg 2001

Baderskor